Ναυτική Εκπαίδευση

Βρίσκεστε στην επαρχία; Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες εξ αποστάσεως άνευ κόστους αποστολής!

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων

 • Εκπαιδευτικός κύκλος Σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Α’ τάξης Ε.Ν.

 • Εκπαιδευτικός κύκλος Σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β’ τάξης Ε.Ν.

 • Εξασφάλιση συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων Πλοιάρχων Ε.Ν.

 • Επανεξέταση – Ανανέωση Πιστοποιητικών

 • Ειδικό σχολείο αξιωματικού ασφάλειας πλοίου SHIP SECURITY OFFICER (SSO) A-VI/5

 • SSO (Συμπληρωματική Εκπαίδευση στη Πειρατεία)

 • SSO (Αντικατάσταση παλαιών πιστοποιητικών)

 • Εκπαίδευση επιβατηγών πλοίων (Ro Ro)

 • Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων A-V/1-1-1 & A-V/1-2-1 BASIC TANKER – CHEMICAL & LIQUEFIED SAFETY

 • Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Πετρελαιοφόρα A-V/1-1-2 ADVANCED OIL TANKER SAFETY

 • Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών προϊόντων A-V/1-1-3 ADVANCED CHEMICAL TANKER SAFETY

 • Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Υγραεριοφόρα A-V/1-2-2 ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKER SAFETY

 • Εκπαίδευση σε θέματα ιατρικής μέριμνας MEDICAL CARE

 • Εκπαίδευση προσομοιωτή χειρισμών πλοίου & ομάδα εργασίας γέφυρας & διαχείριση πόρων γέφυρας SHIP HANDLING SIMULATOR – BRIDGE TEAM MANAGEMENT (ΒΤΜ) – BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM)

 • BRM για ανανέωση παλαιών πιστοποιητικών

 • Εκπαίδευση και αξιολόγηση στην επιχειρησιακή χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων παρουσίασης χάρτη και πληροφοριών ECDIS-ELECTRONIC CHART DISPLAY & INFORMATION SYSTEM A-I/12 & B-I/12

 • Προσαρμογή γνώσεων Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών

 • Εκπαιδευτικός κύκλος Σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν.

 • Εκπαιδευτικός κύκλος Σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β’ τάξης Ε.Ν.

 • Προσαρμογή γνώσεων Μηχανικών πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)

 • Εξασφάλιση συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων Μηχανικών Ε.Ν.

 • ERM Συμπληρωματικό (για κατόχους παλαιού τύπου ΕRS)

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Ραδιοηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών (ΡΗ – ΡΕ)

 • Τμήμα Χειριστών Γενικής Χρήσης GMDSS (GOC)

 • Ειδικό Τμήμα Χειριστών Γενικής Χρήσης GMDSS για Απόφοιτους ΑΕΝ μετά το 1993 (GOC)

 • Τμήμα Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης GMDSS (ROC)

 • Τμήμα Χειριστών Μικρής Εμβέλειας Εντός Περιοχών Α1 (SRC)

Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων

 • Κύκλος Πυρασφάλειας

 • Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

 • Κύκλος Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών

 • Κύκλος Εκσυγχρονισμού Γνώσεων

 • Βασικός Κύκλος Σπουδών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

Επικοινωνήστε μαζί μας