Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Ραδιοηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών (ΡΗ – ΡΕ)

Βρίσκεστε στην επαρχία; Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες εξ αποστάσεως άνευ κόστους αποστολής!

  • Τμήμα Χειριστών Γενικής Χρήσης GMDSS (GOC)

  • Ειδικό Τμήμα Χειριστών Γενικής Χρήσης GMDSS για Απόφοιτους ΑΕΝ μετά το 1993 (GOC)

  • Τμήμα Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης GMDSS (ROC)

  • Τμήμα Χειριστών Μικρής Εμβέλειας Εντός Περιοχών Α1 (SRC)

Επικοινωνήστε μαζί μας