Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων

Βρίσκεστε στην επαρχία; Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες εξ αποστάσεως άνευ κόστους αποστολής!

  • Κύκλος Πυρασφάλειας

  • Κύκλος Προχωρημένων Σωστικών

  • Κύκλος Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών

  • Κύκλος Εκσυγχρονισμού Γνώσεων

  • Βασικός Κύκλος Σπουδών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων

Επικοινωνήστε μαζί μας