Ναυτολογία

Βρίσκεστε στην επαρχία; Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες εξ αποστάσεως άνευ κόστους αποστολής!

 • Επικύρωση Ναυτολογίων

 • Θεώρηση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε Πλοία υπό Ξένη Σημαία (Μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ)

 • Διόρθωση Μηχανογραφικών Δελτίων Ναυτικών

 • Αλλαγή Ειδικότητας Ναυτολόγησης

 • Επικύρωση Ναυτολογήσεων – Απολύσεων σε Ναυτικό Φυλλάδιο

 • Χορήγηση Βεβαίωσης Θαλάσσιας Υπηρεσίας για το οικονομικό επίδομα που παρέχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ)

 • Έγγραφο Ασφαλούς Συνθέσεως

 • Χορήγηση Βεβαίωσης Ναυτολόγησης σε πλοίο

 • Χορήγηση κατ΄εξαίρεση Άδειας Ναυτολόγησης σε ναυτικούς που
  δεν κατέχουν κατάλληλο Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητος

Έκδοση Πιστοποιητικού Θαλάσσιας Υπηρεσίας

 • για δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές υπηρεσίες

 • για Εφορία και Τράπεζες

 • για Οίκο Ναύτου

Επικοινωνήστε μαζί μας