Συντάξεις

Βρίσκεστε στην επαρχία; Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες εξ αποστάσεως άνευ κόστους αποστολής!

Λόγω συμπλήρωσης υπηρεσίας

Λόγω απώλειας φυσικού προσώπου

Λόγω ανικανότητας

Λόγω ατυχήματος

Επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος

Επικοινωνήστε μαζί μας